RP_aallokko

Näille sivuille on kerätty puhtaamman saaristomeren puolesta taistelevat tahot

Saaristomerta ei pelasta kukaan yksin. Siihen tarvitaan jokainen saariston asukas, ja moni saariston ulkopuolellakin asuva. Rantaparturit lukee itsensä ylpeänä ja nöyränä mm. seuraavien nimekkäiden taistelijoiden joukkoon.

Baltic Sea Action Group - Ilkka Herlinin perustama Elävä Itämeri säätiö.
Lyhyesti:
BSAG työskentelee tuodakseen yhteen kaikki Itämeren pelastamiseen tarvittavat tahot poliittisista päättäjistä yksityisiin yrityksiin, kansalaisjärjestöistä aktiivisiin kansalaisiiin. Nyt on aika toimia!

Mynälahti - Mynälahden ympäristökunnat ovat aktivoituneet rehevöityvän lahden pelastamisessa.
Lyhyesti:
Mynälahti on ikään kuin Itämeri pienoiskoossa ja kärsii samoista ongelmista, esimerkiksi rehevöitymisestä ja veden laadun heikkenemisestä. Sivuston tarkoituksena on omalta osaltaan edistää yhteisöllisyyttä, yrittäjyyttä, ympäristönsuojelua, uusia innovaatioita ja toimintatapoja, sekä energiaomavaraisuuden kehittämistä Mynälahden vaikutusalueella.

Velho - Vesien- ja luonnonhoidon alueellinen ja paikallinen toteuttaminen Lounais-Suomen vesistöalueilla eli VELHO
Lyhyesti:
Vuoden 2011 alussa käynnistyneessä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toteuttamassa hankkeessa tavoitteena on vesien- ja luonnonhoidon yhteistyön ja toimenpiteiden kehittäminen Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa.

Pro Saaristomeri - Yhteistyöohjelma Saaristomeren tilan parantamiseksi
Lyhyesti:
Ohjelman puitteissa tehdään rannikkoalueen ja vesien tilan parantamiseen tähtäävää yhteistyötä seitsemässä eri työryhmässä, joihin on liittynyt noin 70 toimijatahoa kansalaisjärjestöistä suuryrityksiin.

Cofreen - Järviruo'on käytön edistäminen paikallisena bioenergianlähteenä ja rakennusaineena
Lyhyesti:
COFREEN –projektissa tehdään töitä edesauttaakseen mahdollisuuksia hyödyntää ruokomateriaalina kustannustehokkaasti ja taloudellisuuden lisäksi myös aineettomat arvot huomioiden.

Edellä listasin vain joitakin keskeisimpiä saaristomeren tilaan vaikuttamaan pyrkiviä tahoja. Rehevöitymistä vastaan taistelevia on myös muitakin.